Profesní životopis

  • Absolvent pedagogické fakulty ZČU Plzeň – obor tělesná výchova, výpočetní technika
  • Pedagogická činnost 2001 – dosud
  • Trenérská činnost (PLAVÁNÍ SK Rabuza Plzeň od r.1999)
  • Účastník Tělo Olomouc 2002, 2004, 2006
  • Účastník Tělo Praha 2003, 2005
  • Zdravotník zotavovacích akcí ev.č.: 142/29